شرکت اخبار

AOX برقی فعال کننده اراده بودن به طور گسترده ای استفاده شده که در Chکه درa's اتمی که درdustry

2019-09-29


پس از ممیزی دقیق کارخانه و تست کیفیت محرک برقی ، شرکت ما با موفقیت تصدیق کننده واجد شرایط شرکت ملی هسته ای چین (CNNC) را پشت سر گذاشته است. صنعت هسته ای چینCNNC یک شرکت بزرگ دولتی است که تحت مدیریت مستقیم دولت مرکزی است. با موفقیت اولین نیروگاه هسته ای در سرزمین اصلی چین ساخته شد. CNNC یک چارچوب کامل صنعت فناوری هسته ای را ایجاد کرده است.

ژجیانگ آوشیانگ متعهد به تولید کننده کلاس جهانی محرک های برقی است.
[email protected]